duminică, 11 septembrie 2011

PROIECT "ROMÂNIA PE BUNE". Conversaţie despre putere şi angajament civic"Water is fluid, soft, and yielding. But water will wear away rock, which is rigid and cannot yield. As a rule, whatever is fluid, soft, and yielding will overcome whatever is rigid and hard. This is another paradox: what is soft is strong." Lao Ţî

Motivul pentru care am decis să scriu articolul de faţă este deopotrivă simplu şi foarte puternic: practic, conversaţia publică despre modul în care “generaţia 18-30” trebuie să preia puterea în statul român nu există. Scriu, aşadar, cu încrederea că putem purta împreună această conversaţie în mod detaşat, aplicat, riguros, pentru a vă pregăti cum se cuvine pentru ceea ce aveţi de făcut în următorul deceniu.

Mesajul meu strategic, a cărui punere în fapt vă revine, ca şi contract de integritate cu ţara căreia aparţineţi este următorul: focalizaţi-vă intens pe dezvoltarea eficientă, în următorii zece ani, a mecanismelor care să vă permită accesul la poziţiile formale de putere şi influenţă în stat şi în societate. Luaţi puterea şi exercitaţi-o în aşa fel încât cei care vă vor urma să vă poarte numele şi faptele în inimi cu preţuire şi respect pentru felul în care vor simţi că aţi condus România!


În trei paragrafe construiesc argumentele mesajului meu strategic, în următoarea logică: mai întâi, de ce aveţi nevoie de o conversaţie despre putere, distinctă de celelalte conversaţii privind nevoia unui nivel înalt de competenţă în ariile de expertiză alese de fiecare dintre voi; apoi, de unde putem începe tehnic să învăţăm ce înseamnă a exercita putere; şi, în sfârşit, ce resurse cred eu că puteţi mobiliza pentru împlinirea acestui proiect. Am denumit proiectul "România pe bune", înţelegând prin această sintagmă iniţierea şi dezvoltarea (inclusiv prin utilizarea inteligentă a puterii de penetrare şi influenţă a reţelelor sociale) a unei mişcări civice omonime, având ca scop sprijinirea celei mai reprezentative voci a generaţiei voastre pentru a candida la Preşedinţia României cât mai curând cu putinţă, aducând astfel cu forţă în spaţiul conversaţiei publice valorile şi aspiraţiile voastre cele mai de preţ, cele pe care le doriţi aşezate la temelia unui stat modern, funcţional, eficient, care să vă reprezinte.


Aşadar, de ce o conversaţie despre putere, în loc de... matematică, medicină, istorie, calculatoare? Pentru că a exercita putere presupune un alt set de competenţe, semnificativ diferit de cele dobândite prin pregătirea de specialitate caracteristică fiecărui domeniu profesional în parte. Atenţie: nu exclud excelenta pregătire profesională, ca atribut esenţial al credibilităţii fiecăruia dintre noi în spaţiul public - spun doar că numai această componentă nu vă este suficientă pentru a accede la putere. Vă invit, de pildă, să citiţi cartea "The 48 Laws of Power" scrisă de Robert Greene şi Joost Elfers şi probabil că veţi fi de acord cu afirmaţia mea anterioară (în sinteză, puteţi găsi legile puterii la care fac referie Greene şi Elfers aici: http://en.wikipedia.org/wiki/The_48_Laws_of_Power).


Dincolo de nuanţele cu siguranţă incitante şi spectaculoase ale lucrării citate anterior, îmi îngădui să vă recomand un punct de pornire solid în documentarea sistematică privind construcţia şi funcţionarea mecansimelor puterii, pe toate nivelurile – anume, conceptul de "putere smart", ca relaţie dinamică, inteligentă şi eficientă între "puterea soft" şi "puterea hard". Ca definiţie, puterea smart înseamnă "utilizarea strategică a diplomaţiei, persuasiunii, şi mecanismelor de proiectare a puterii şi influenţei prin modalităţi eficiente, bazate pe legitimitate politică şi socială". Deosebit de interesantă este şi componenta soft a puterii, teoretizată de profesorul Joseph S. Nye (http://www.hks.harvard.edu/about/faculty-staff-directory/joseph-nye), pe care îl puteţi asculta vorbind despre puterea soft (reprezentată de valorile, cultura, politicile şi instituţiile unei societăţi) şi puterea smart, aici: http://www.youtube.com/watch?v=F8udhM8QKxg.


În fine, un gând despre (re)sursele pe care le puteţi mobiliza pentru proiectul "România pe bune". Fără multe comentarii, iată doar câteva cu care eu am avut privilegiul de a interacţiona direct, în ultimii ani – vă las plăcerea de a le descoperi pe fiecare, pe îndelete, după buna voastră voie: http://lsrs.ro/; http://leaders.ro/; http://clublmt.ro/; http://www.facebook.com/MyGRASP; http://cros.ro/... şi multe altele asemenea, active în spaţiul leadershipului civic, acolo unde nevoia de o altfel de Românie este mai acută decât oriunde altundeva.


În încheiere, mulţumindu-vă anticipat pentru răgazul lecturii, reiau mesajul principal, spre luare-aminte şi punere în fapt: focalizaţi-vă intens pe dezvoltarea eficientă, în următorii zece ani, a mecanismelor care să vă permită accesul la poziţiile formale de putere şi influenţă în stat şi în societate. Luaţi puterea şi exercitaţi-o în aşa fel încât cei care vă vor urma să vă poarte numele şi faptele în inimi cu preţuire şi respect pentru felul în care ei vor simţi că aţi condus România! Pe bune!