luni, 17 mai 2010

joi, 13 mai 2010

12-14 mai 2010: FORUMUL EDUCAŢIEI - I


"Copacii şi pădurea" ("DILEMA VECHE", 13 mai)
http://dilemaveche.ro/sectiune/tema-saptamanii/articol/copacii-cum-necum-si-padurea

Şi paragraful final, nepublicat:


Ratăm eternitatea, de dragul clipei trăite "sub vremi"? În debutul romanului "Clipa", Dinu Săraru pune un personaj să rostească următoarele cuvinte profetice: "Domnilor, am pierdut clipa! Am ratat clipa! Am ratat clipa în favoarea eternităţii, iar eternitatea nu ne aparţine!..." Senzaţia mea a fost că, o dată părăsind traiectoria desenată de leadershipul prezidenţial, procesul care a condus la forma de azi a textului Legii Educaţiei Naţionale a pierdut din energia sa iniţială, derapând mediu-mediocru-călduţ în prea multe enunţuri fără suficientă forţă, dar mai ales fără viziunea asumării decisive a transformării istorice, de sistem. M-aş fi bucurat să simt că sunt contemporan cu o clasă politică hotărâtă să acţioneze şi altfel decât pregătindu-se să consume cenuşiu – în loc de strălucitor, cum s-ar cuveni – clipa, dar, mai ales, eternitatea (cu o singură excepţie, absolut notabilă - mulţumesc, doamnă deputat!). Deficitul de leadership îşi spune cuvântul, punându-ne în faţă mai degrabă un copac ici, un copac, colo, ori pâlcuri răzleţe, în locul unei păduri adevărate, maiestuoase, pe măsura a ceea ce datorăm, cu vieţile şi conştiinţele noastre, dincolo de timp, copiilor acestei ţări. Poate că atât putem acum, şi nu mai mult. Dar acesta nu e un argument de acceptat, sub nici o formă, şi probabil că tema transformării de sistem a Educaţiei va continua să rămână deschisă, până când îşi va afla masa critică de lideri capabili să îşi asume până la capăt această provocare istorică.


De ce? Deoarece, repet, transformarea Şcolii ca sistem este cel mai important proiect public al României în deceniul 2010-2020. El consfinţeşte, strategic, închiderea capitolului istoriei moderne a ţării noastre început după 1945 şi angajarea autentică pe calea deschisă de momentul 1 ianuarie 2007. Schimbarea adaptivă a Educaţiei constituie un exerciţiu profund de învăţare colectivă la scara întregii societăţi, fundamentat pe încredere, onestitate, competenţă, performanţă şi curaj, gândit să genereze câştiguri ireversibile – pe termen scurt, mediu şi lung – pentru toţi actorii individuali şi instituţionali implicaţi în punerea sa în fapt.

Timpul va proba.

sâmbătă, 1 mai 2010

Educaţie şi Religie, în Uniunea Europeană: Recomandarea 1720 (octombrie 2005)

Recommendation 1720 (2005)1

Education and religion

1. The Parliamentary Assembly forcefully reaffirms that each person’s religion, including the option of having no religion, is a strictly personal matter. However, this is not inconsistent with the view that a good general knowledge of religions and the resulting sense of tolerance are essential to the exercise of democratic citizenship.

2. In its Recommendation 1396 (1999) on religion and democracy, the Assembly asserted: “There is a religious aspect to many of the problems that contemporary society faces, such as intolerant fundamentalist movements and terrorist acts, racism and xenophobia, and ethnic conflicts.”

3. The family has a paramount role in the upbringing of children, including in the choice of a religious upbringing. However, knowledge of religions is dying out in many families. More and more young people lack the necessary bearings fully to apprehend the societies in which they live and others with which they are confronted.

4. The media – printed and audiovisual – can have a highly positive informative role. Some, however, especially among those aimed at the wider public, very often display a regrettable ignorance of religions, as shown for instance by the frequent unwarranted parallels drawn between Islam and certain fundamentalist and radical movements.

5. Politics and religion should be kept apart. However, democracy and religion should not be incompatible. In fact they should be valid partners in efforts for the common good. By tackling societal problems, the public authorities can eliminate many of the situations which can lead to religious extremism.

6. Education is essential for combating ignorance, stereotypes and misunderstanding of religions. Governments should also do more to guarantee freedom of conscience and of religious expression, to foster education on religions, to encourage dialogue with and between religions and to promote the cultural and social expression of religions.

7. School is a major component of education, of forming a critical spirit in future citizens and therefore of intercultural dialogue. It lays the foundations for tolerant behaviour, founded on respect for the dignity of each human being. By teaching children the history and philosophy of the main religions with restraint and objectivity and with respect for the values of the European Convention on Human Rights, it will effectively combat fanaticism. Understanding the history of political conflicts in the name of religion is essential.

8. Knowledge of religions is an integral part of knowledge of the history of mankind and civilisations. It is altogether distinct from belief in a specific religion and its observance. Even countries where one religion predominates should teach about the origins of all religions rather than favour a single one or encourage proselytising.

9. In Europe, there are various concurrent situations. Education systems generally – and especially the state schools in so-called secular countries – are not devoting enough resources to teaching about religions, or – particularly in countries where there is a state religion and in denominational schools – are focusing on only one religion. Some countries have prohibited the carrying or wearing of religious symbols in schools. These provisions have been judged as complying with the European Convention on Human Rights.

10. Unfortunately, all over Europe there is a shortage of teachers qualified to give comparative instruction in the different religions, so a European teacher training institute for that needs to be set up (at least for teacher trainers), which could benefit from the experience of a number of institutes and faculties in the different member countries that have long been researching and teaching the subject of comparative religion.

11. The Council of Europe assigns a key role to education in the construction of a democratic society, but study of religions in schools has not yet received special attention.

12. The Assembly observes moreover that the three monotheistic religions of the Book have common origins (Abraham) and share many values with other religions, and that the values upheld by the Council of Europe stem from these values.

13. Accordingly, the Assembly recommends that the Committee of Ministers:
13.1. examine the possible approaches to teaching about religions at primary and secondary levels, for example through basic modules which would subsequently be adapted to the various educational systems;
13.2. promote initial and in-service teacher training in religious studies respecting the principles set out in the previous paragraphs;
13.3. envisage setting up a European teacher training institute for the comparative study of religions.

14. The Assembly also recommends that the Committee of Ministers encourage the governments of member states to ensure that religious studies are taught at the primary and secondary levels of state education, on the basis of the following criteria in particular:
14.1. the aim of this education should be to make pupils discover the religions practised in their own and neighbouring countries, to make them perceive that everyone has the same right to believe that their religion is the “true faith” and that other people are not different human beings through having a different religion or not having a religion at all;
14.2. it should include, with complete impartiality, the history of the main religions, as well as the option of having no religion;
14.3. it should provide young people with educational tools that enable them to be quite secure in approaching supporters of a fanatical religious practice;
14.4. it must not overstep the borderline between the realms of culture and worship, even where a country with a state religion is concerned. It is not a matter of instilling a faith but of making young people understand why religions are sources of faith for millions;
14.5. teachers on religions need to have specific training. They should be teachers of a cultural or literary discipline. However, specialists in another discipline could be made responsible for this education;
14.6. the state authorities should look after teacher training and lay down the syllabuses which should be adapted to each country’s peculiarities and to the pupils’ ages. In devising these programmes, the Council of Europe will consult all partners concerned, including representatives of the religious faiths.

1. Assembly debate on 4 October 2005 (27th Sitting).
Text adopted by the Assembly on 4 October 2005 (27th Sitting).

România-U.E., 2010: Religia în Şcoală - aici suntem acum

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare doamnei Roberta Alma Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor în legătură cu proiectul Legii Educaţiei Naţionale
Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informează că:
În ziua de 28 aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat doamnei Roberta Alma Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor următoarea scrisoare în legătură cu proiectul Legii Educaţiei Naţionale:
Stimată Doamnă Preşedinte,
Am luat act cu surprindere şi îngrijorare de unele prevederi ale proiectului Legii Educaţiei Naţionale în forma transmisă de Guvernul României către Parlamentul României, în data de 14 aprilie 2010, formă care, pe de o parte, diferă în câteva aspecte importante pentru Biserica Ortodoxă Română de textul care s-a aflat în dezbatere publică, iar pe de altă parte nu ţine cont de o serie de observaţii ale Patriarhiei Române, care vizau concordanţa noului act normativ cu prevederi ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Prevederile a căror modificare se impune privesc statutul orei de religie şi al cadrelor didactice care predau disciplina religie, precum şi programa pentru disciplina religie.
1. Astfel, în art. 17, alin. (3) din Proiectul Legii Educaţiei Naţionale se arată: „La cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii şi artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar.”
Acest alineat, care nu a existat în forma iniţială, scade importanţa orei de religie între celelalte discipline şcolare şi poate genera forme de abuz, oferind directorilor unităţilor şcolare posibilitatea de a completa norma didactică acolo unde este cazul, prin retragerea elevilor de la ora de religie. Exprimarea „în locul orei de religie” transformă această disciplină, afirmată ca parte a trunchiului comun, într-o disciplină opţională.
2. Mult mai necesară este completarea articolului 17 cu prevederi privind statutul profesorului de religie, în sensul celor arătate în art. 32, alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi în art. 136 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, respectiv: „disciplina Religie poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei si Cercetării şi cultele religioase recunoscute oficial de stat”, prevederi care nu se regăsesc în proiectul de lege prezentat Parlamentului României.
3. De asemenea, proiectul de lege restrânge posibilitatea cultelor de a-şi elabora programele pentru disciplina religie, drept recunoscut prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 34, alin. (1).
Prin urmare, Vă rugăm să susţineţi propunerile de amendamente ale Patriarhiei Române, prezentate şi motivate în anexă, pentru ca noua Lege a Educaţiei Naţionale să fie un act normativ care să promoveze şi valorile integratoare ale disciplinei religie.
Cu preţuire şi binecuvântare,
† DANIEL,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE