miercuri, 7 ianuarie 2009

Litmus Test: IB/DP în şcolile publice din România

Nr. 161 / 06.01.2009


Către: dna prof. univ. dr. ing. Ecaterina Andronescu · Ministrul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

De la: Marian STAŞ · Preşedinte, Fundaţia CODECS pentru Leadership

Data: 6 ianuarie 2009

Subiectul: Pilotarea proiectului "Introducerea Programelor International Baccalaureate în şcolile publice din România · IB/DP 2008-2011"Stimată doamnă ministru Ecaterina Andronescu,

Mă bucur să vă aduc la cunoştinţă faptul că, la 1 mai 2008, primele şase licee din sistemul educaţiei publice preuniversitare din România au trimis către IBO (International Baccalaureate Organization; www.ibo.org) aplicaţii în vederea autorizării ca şcoli IB, pe componenta DP (Diploma Programme; www.ibo.org/diploma). În luna iunie 2008, trei licee au primit notificarea statutului de şcoli candidate IB şi acceptul continuării autorizării pentru a oferi componenta DP începând cu anul şcolar 2009-2010; celelalte au primit recomandări de îmbunătăţire a aplicaţiilor şi urmează a deveni şcoli candidate pentru a oferi programul DP în anul şcolar 2010-2011. Taxele aferente depunerii primei aplicaţii (formular A), în valoare de 1692 GBP / liceu, au fost plătite de companii private, în cadrul unor proiecte de responsabilitate socială corporativă. Tot cu sprijinul unor companii, trei profesori au participat deja, în lunile iunie-iulie a.c., la workshop-urile IB/DP de la Atena organizate pentru pregătirea profesorilor care urmează să predea în acest program.

Cele şase licee sunt următoarele (primele trei au statut de şcoli candidate; pentru conformitate, anexez scrisorile de confirmare):

1. Liceul Pedagogic "Matei Basarab" Slobozia, jud. Ialomiţa
2. Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" Râmnicu-Vâlcea, jud. Vâlcea
3. Colegiul Naţional "Barbu Ştirbei" Călăraşi, jud. Călăraşi
4. Şcoala Superioară Comercială "N. Kretzulescu" Bucureşti
5. Colegiul Naţional "Unirea" Focşani, jud. Vrancea
6. Colegiul Naţional de Informatică "Spiru Haret" Suceava, jud. Suceava

Am plăcerea să vă informez totodată că, dat fiind interesul legitim al comunităţii educaţionale faţă de acest proiect, alte unităţi şcolare şi-au anunţat intenţia de a aplica în vederea autorizării IB, la următorul termen din 2009.

Luând act cu satisfacţie de faptul că primele unităţi publice de învăţământ preuniversitar au intrat formal pe traiectoria autorizării ca şcoli IB – un rezultat, în opinia mea, de mare prestigiu, ce răsplăteşte profesionalismul cu care echipele acestor licee au înţeles să-şi asume proiectul – şi dată fiind nevoia măsurilor de sistem pentru recunoaşterea programelor IB ca alternativă educaţională în învăţământul public preuniversitar şi universitar din România (temă în deplină rezonanţă cu cerinţele Pactului Naţional pentru Educaţie şi Programului de guvernare al Alianţei PDL - PSD+PC în perioada 2009-2012 privind descentralizarea învăţământului preuniversitar şi creşterea autonomiei şcolilor) , respectuos vă adresez rugămintea de a aproba şi a dispune măsurile necesare în acest scop.

Specific, am în vedere următoarele:

  • Constituirea, la nivelul M.E.C.I., a unei echipe de experţi pentru coordonarea – în parteneriat cu echipele deja constituite în licee – a pilotării proiectului IB/DP în primele şase şcoli publice aplicante, începând cu anul şcolar 2009-2010
  • Includerea în bugetul M.E.C.I. pe anul 2009 a fondurilor destinate pilotării proiectului IB/DP în cele şase licee, începând cu anul şcolar 2009-2010 (est. 330000 EUR, în total – respectiv, aprox. 55000 EUR / liceu; suma acoperă: pregătirea echipelor de profesori în atelierele de specialitate din vara anului 2009 – aprox. 30000 EUR / liceu; achitarea taxelor aferente depunerii Formularului B şi a primelor taxe anuale – aprox. 9000 EUR / liceu; achiziţionarea de materiale didactice specifice componentei DP – aprox. 16000 EUR / liceu)
  • Elaborarea, pe baza rezultatelor şi a experienţei acumulate din pilotarea proiectului IB/DP în liceele menţionate, a politicilor de sistem la nivel M.E.C.I. pentru derularea în condiţii optime a alternativei educaţionale IB în şcolile publice din România (acreditarea implicită A.R.A.C.I.P.; relaţia curriculum naţional – curriculum IB; normarea, salarizarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului didactic implicat în predarea programelor IB; relaţia dintre bacalaureatul naţional şi diploma IB; recunoaşterea diplomei IB de către universităţi; informarea publică privind programele IB etc.)

Mulţumindu-vă anticipat pentru atenţia acordată proiectului "Introducerea Programelor International Baccalaureate în şcolile publice din România · IB/DP 2008-2011" şi cu speranţa unui răspuns favorabil solicitărilor formulate, permiteţi-mi, doamnă ministru, să vă confirm disponibilitatea mea de a contribui în continuare la realizarea sa în cele mai bune condiţii şi să vă transmit expresia sentimentelor mele de consideraţie.


Cu deosebită stimă,


dr. ing. mat. MARIAN STAŞ. MPA
Preşedinte, Fundaţia CODECS pentru Leadership
facilitator de proces, IB/DP 2008-2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu