sâmbătă, 1 mai 2010

România-U.E., 2010: Religia în Şcoală - aici suntem acum

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat o scrisoare doamnei Roberta Alma Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor în legătură cu proiectul Legii Educaţiei Naţionale
Biroul de Presă al Patriarhiei Române ne informează că:
În ziua de 28 aprilie 2010, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat doamnei Roberta Alma Anastase, Preşedintele Camerei Deputaţilor următoarea scrisoare în legătură cu proiectul Legii Educaţiei Naţionale:
Stimată Doamnă Preşedinte,
Am luat act cu surprindere şi îngrijorare de unele prevederi ale proiectului Legii Educaţiei Naţionale în forma transmisă de Guvernul României către Parlamentul României, în data de 14 aprilie 2010, formă care, pe de o parte, diferă în câteva aspecte importante pentru Biserica Ortodoxă Română de textul care s-a aflat în dezbatere publică, iar pe de altă parte nu ţine cont de o serie de observaţii ale Patriarhiei Române, care vizau concordanţa noului act normativ cu prevederi ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.
Prevederile a căror modificare se impune privesc statutul orei de religie şi al cadrelor didactice care predau disciplina religie, precum şi programa pentru disciplina religie.
1. Astfel, în art. 17, alin. (3) din Proiectul Legii Educaţiei Naţionale se arată: „La cerere, în locul orei de religie, elevii pot urma cursuri de istoria religiilor, istoria culturii şi artelor sau alte cursuri utile în formarea comportamentului etic, social sau comunitar.”
Acest alineat, care nu a existat în forma iniţială, scade importanţa orei de religie între celelalte discipline şcolare şi poate genera forme de abuz, oferind directorilor unităţilor şcolare posibilitatea de a completa norma didactică acolo unde este cazul, prin retragerea elevilor de la ora de religie. Exprimarea „în locul orei de religie” transformă această disciplină, afirmată ca parte a trunchiului comun, într-o disciplină opţională.
2. Mult mai necesară este completarea articolului 17 cu prevederi privind statutul profesorului de religie, în sensul celor arătate în art. 32, alin. (2) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor şi în art. 136 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, respectiv: „disciplina Religie poate fi predată numai de personal abilitat, în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei si Cercetării şi cultele religioase recunoscute oficial de stat”, prevederi care nu se regăsesc în proiectul de lege prezentat Parlamentului României.
3. De asemenea, proiectul de lege restrânge posibilitatea cultelor de a-şi elabora programele pentru disciplina religie, drept recunoscut prin Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, art. 34, alin. (1).
Prin urmare, Vă rugăm să susţineţi propunerile de amendamente ale Patriarhiei Române, prezentate şi motivate în anexă, pentru ca noua Lege a Educaţiei Naţionale să fie un act normativ care să promoveze şi valorile integratoare ale disciplinei religie.
Cu preţuire şi binecuvântare,
† DANIEL,
PATRIARHUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu